STWS historia

Det var såhär det började...

VÄLKOMMEN TILL FÖRSTA MÖTET I VÅR NYA WHISKYKLUBB.

Första programpunkten blir att fastställa ett namn på whiskyklubben.

Två kända förslag finns. Fler kan naturligtvis komma upp på mötet.

De som finns är:

  1. Small Town Whisky Society.
  2. S:t Ragnhild Whisky Society.

När vi har bestämt ett namn på klubben så fortsätter vi med grundläggande whiskyutbildning.

Utbildningen följs av provning av de klassiska whiskysorterna Glenkinchie 10 år, Dalwhinnie 15 år, Cragganmore 12 år, Oban 14 år, Lagavulin 16 år och Talisker 10 år.

Dessa har valts till första mötet av den enkla anledningen att de är värdiga representanter från olika whiskydistrikt och därmed blir det en naturlig fortsättning på grundutbildningen.

Har du lämpliga glas, ta med dem. Har du inte så kan du köpa under mötet ( max sex glas per person).

Tag med pengar till följande:

Medlemsavgift 200 kr. Då blir kassören Carsten glad.

Glas 150 ( om du behöver) Säg till när du anmäler dig.

Bok 200 ( om du vill ha trevlig litteratur).

TAG MED JÄMNA PENGAR.

Plats: Söderköpings Brunn

Tid: 27 Februari kl 1845.

Anmälan: Till undertecknad senast 13 februari. Helst på e-mail ci@swipnet.se

eller telefon 0121-13611.

Slainte

Douglas Christianson                                                           

Klubbens första verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsbeskrivning av Small Town Whisky Society första verksamhetsår.

Allmänt.

Tanken att starta en whiskyklubb i Söderköping väcktes under hösten 2006 av Carsten Carlsson och Douglas Christianson. Vår tanke var att starta en klubb där vi begränsade antalet medlemmar till 35, främst för att alla skulle känna varandra.

Vi kallade till ett inledande möte i januari 2007 på Söderköpings Brunn. Redan vid det mötet kom 37 intresserade. Efter presentationen om vad vi tänkt oss beslutades enhälligt att vi skulle starta en whiskyklubb och att klubben skulle ha fyra ordinarie provningar per år.

Det första officiella mötet ägde rum på Söderköpings Brunn 27 februari 2007 med 37 personer närvarande.

Första punkten på dagordningen var att fastställa ett namn på föreningen. Det fanns tre förslag, S.t Ragnhild´s Whisky Society, Small Town Whisky Society och Ramunder Whisky Society varav mötet fastslog att föreningens namn skall vara Small Town Whisky Society.

Eftersom vi redan vid första mötet var 37 intresserade så fastställde mötet att medlemsantalet skall vara 37 medlemmar.

Vid provning nr 5 bestämdes att vi från 08-07-01 utökar medlemsantalet till 52 till viss del beroende på stort intresse, men framför allt för att vi vid varje provning vill ha två flaskor whisky/sort. Vid 37 medlemmar och en flaska/sort blev det väl lite i varje glas.

Vi hade redan vid introduktionsmötet fastställt att det skulle vara en informell förening och vid första mötet valdes Douglas Christianson till ordförande och sekreterare samt Carsten Carlsson till kassör. De omvaldes vid vårt möte 08-02-05.

Utbildning.

Med så många medlemmar med stort intresse för whisky, men där kunnandet inte var så stort beslutades att Douglas Christianson under det första verksamhetsåret håller samtliga provningar och genomför en omfattande grundutbildning.

Svenska Whisky Förbundet.

Small Town Whisky Society blev medlemmar i Svenska Whisky Förbundet 10 mars 2007.

Skottlandsresa.

Redan vid andra mötet i föreningen togs frågan om en Skottlandsresa upp. Det beslutades om en resa i oktober 2007.

Efter den resan har 22 av föreningens 37 medlemmar besökt Skottland. De allra flesta har besökt destillerierna Blair Athol, Edradour och Royal Lochnagar.

Whiskymässor.

Vi gjorde ett försök att få medlemmarna att besöka Whiskymässan i Stockholm i september 2007. Tyvärr var det endast fyra medlemmar som tog tillfället i akt.

Desto fler medlemmar ( 20 ) besökte i februari 2008 Linköpings Whiskymässa.

Böcker.

Väldigt många av medlemmarna har införskaffat Dag Lennartsson´s bok Whisky, Whisky, Whisky samt Malt Whisky Yearbook. Whiskykunnandet i föreningen är med god fart på väg uppåt.

Classic Malt Friends.

Nästan samtliga medlemmar är medlemmar i Classic Malt Friends.

SWF buteljering.

11 av föreningens medlemmar erhöll en eller två flaskor av SWF specialbuteljering.

Hemsida.

Tidigt väcktes förslaget att STWS skulle ha en egen hemsida och Bengt Dahl fick uppdraget att komma med ett förslag.

Efter ett jättejobb från Bengt så kunde vi alldeles före jul 2007 presentera en alldeles utmärkt hemsida med adress www.stws.se

Bengt Dahl valdes vid mötet 08-02-05 till webbansvarig för 2008 vilket känns tryggt.

Möteslokal.

Vid sista mötet 2007 beslutades enhälligt att vi skulle byta lokal, då vi inte känt oss helt bekväma på Söderköpings Brunn. Från provning nr 5 kommer vi att hålla till i Odd Fellow lokaler i Söderköping.

Mötesnärvaro.

Vid samtliga möten utom ett under vårt första verksamhetsår har vi varit över 30 närvarande.

Whiskyprovningar.

Från föreningens start februari 2007 till i dag ( mars 2008 ) har vi genomfört fem whiskyprovningar med följande tema

  • De ursprungliga Six Classic Malts. ( Douglas Christianson )
  • Whisky från olika länder. ( Douglas Christianson )
  • Speysidewhisky. ( Douglas Christianson )
  • Talisker. ( Douglas Christianson )
  • Bushmill med provningsledare från Diageo ( Anders Gjörling ).

Redovisning av provningarna finns på föreningens hemsida www.stws.se

Douglas Christianson

Sammanhållande för STWS